Så här underhåller du optimal vattenkvalitet i poolen

 

Justering av vattenbalansen

Poolvatten som är ur balans kan bland annat irritera ögon och hud. Om vattnet är hårt och har ett högt pH-värde över 7,4 tillsätts Activ Pool PH Down. Om vattnet har ett lågt pH-värde under 7,0 tillsätts Activ Pool PH Up.


Dosering:

150 gram Activ Pool PH Down för att sänka pH-värdet med 0,2 per 10 000 l.
100 gram Activ Pool PH Up för att höja pH-värdet med 0,2 per 10 000 l.


Uppstart och chockdesinfektion

Man gör en chockbehandling när poolen precis har fyllts med vatten, eller när det finns ett specifikt problem som beläggningar eller grönt och grumligt vatten. Man tillför en högre dos av desinfektionsmedel än normalt för att effektivt desinficera vattnet helt.

Dosering:
75 gram Activ Pool Klor Quick-granulat per 10 000 l   
50–80 gram Activ Pool Klor SuperChock per 10 000 l.
200 gram Activ Pool OxyPoolChock per 10 000 l.
Underhåll av vattnets renhet


I en pool med hög aktivitet hålls vattnet desinficerat med en klorhalt på 1–3 mg/l. I en pool med normal aktivitet hålls vattnet desinficerat med en klorhalt på 0,5–1 mg/l. Klorinnehållet testas löpande med Activ Pool pH och Klor Pooltester.

Dosering:
Activ Pool Klor LongTabs 20 g 5 tabletter per 10 000 l.     
Activ Pool Klor LongTabs 200 g 1 tablett per 20 000 l.
Förebygga beläggningar

Mikrobsporer transporteras i luften och hamnar i alla pooler, även pooler inomhus. Hög värme, kraftiga regn och hög poolaktivitet påverkar också utvecklingen av beläggningar. Beläggningar förebyggs med Pool Protector som samtidigt avlägsnar flytande mikrober i vattnet så att det förblir klart och lockande. Tabletterna kan användas med både klor och syra.

Dosering:
Activ Pool Pool Protector
Start 1,0 dl per 10 000 l.
Förebyggande, 0,5 dl per 10 000 l varje vecka.Tar bort oklarheter och gör grumligt vattnet klart igen

Sandfiltret kan bara ta bort partiklar som har en viss storlek. De minsta partiklarna som inte fångas upp av sandfiltret kan göra poolvattnet oklart så att det ser matt och tråkigt ut. För att fånga upp de minsta partiklarna tillsätter man ett flockningsmedel som binder samman de minsta partiklarna till större enheter som sedan kan fångas upp av poolens sandfilter.

Activ Pool Flocking Liquid:
Justerar pH-värdet till 7,2
Start: 50–100 ml per 10 000 l.  
Förebyggande: 0,5 dl per 10 000 l varje vecka.Rengöring och underhåll

Det räcker inte med kemiska medel för att hålla vattnet friskt och lockande. Effektiv filtrering av vattnet genom pumpsystemet är också nödvändigt, liksom att ta bort skräp som har hamnat i poolen. Om du avlägsnar synligt skräp behöver du mindre kemisk vattenskötsel och slitaget blir även mindre på poolens filteranläggning.Så här beräknar du vatteninnehållet i poolen

 

 

Activ Pool ApS
Ledreborg Allé 128K
DK-4000 Roskilde
Tel. +45 70 22 68 56
info@activpool.com

CVR-nr. DK30530136


 

 
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Når du besøger vores hjemmeside, accepterer du automatisk vores brug af Cookies.